Aktualności

W podziękowaniu za udział w Akcji "HERBATKA DLA SENIORA" dla podopiecznych DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Mikołowie do przedszkolaków przybył Mikołaj wraz z bajką pt. "W ojczyźnie Świętego Mikołaja " wspólnie stworzoną na zajęciach terapeutycznych.

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami w nowym roku szkolnym 2022/2023:


Grupa "Wiewiórki" 05.09 godzina 15:30

Grupa "Jeżyki" 05.09 godzina 15:30

Grupa "Pszczółki" 06.09 godzina 15:30

Grupa "Zajączki" 06.09 godzina 15:30

Prosimy o przyjście jednego z rodziców i zabranie butów zmiennych

Zapraszamy Rodziców nowych dzieci na zebranie w dniu 29.08.2022r. o godz.15.30 ( bez dzieci, proszę przynieść obuwie zmienne).

Dzień Otwarty dla nowych dzieci w dniu 30.08.2022r od 9.00-11.00.

Magdalena Danielczyk-Kotas
Dyrektor Przedszkola nr 1
Żwirki i Wigury 29
43-190 Mikołów
tel. 665 433 982
e-mail: dyrektor@p1.mikolow.eu

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że z dniem 1.09.2022r. zmienia się wysokość opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.


I tak: ustala się dzienną stawkę na kwotę 13,00 zł w tym:
- śniadanie i drugie śniadanie – 3,00 zł
- obiad – 8,00 zł
- podwieczorek – 2,00 zł

Magdalena Danielczyk-Kotas
Dyrektor Przedszkola nr 1
Żwirki i Wigury 29
43-190 Mikołów
tel. 665 433 982 e-mail: dyrektor@p1.mikolow.eu

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją

POMOC DLA UKRAINY

🇺🇦
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE i ADRES
Zanim cokolwiek zrobisz NAJPIERW dokładnie przeczytaj! Dopiero po tym działaj, dziękujemy.:
 
 

Informujemy, że nasza placówka bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej))

Tytuł projektu: Step by step – małymi krokami ku wiedzy

Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą: Gmina Mikołów oraz SP1, SP3, SP8, SP12, P1, P2, P3, P5, P11

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2021

Projekt skierowany jest do 44 nauczycieli z 4 mikołowskich szkół podstawowych oraz 5 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Szanowni Rodzice

Kolejny rok edukacyjny naszych dzieci rozpoczynamy w specyficznych warunkach i nikt z nas nie wie dokładnie jak się będzie sytuacja rozwijała. Wszyscy jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie coraz bardziej rozwijającej się pandemii, a co za tym idzie wszystkich zagrożeń z tym związanych.

By w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci musimy bezwzględnie współpracować i kierować się podobną wiedzą w szczególności w zakresie profilaktyki zakażeń, a w razie ich pojawienia się sposobów zapobiegania.

Proszę bezwzględnie przyjąć do wiadomości kilka podstawowych zasad i informacji, którymi będziemy się kierować:

1 – zgodnie z prawem za funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobka odpowiadają ich Dyrektorzy. To Oni będą decydowali i odpowiadali za bezpieczne funkcjonowanie tych placówek i mają w tym zakresie moje pełne poparcie i pomoc.

2 – Dyrektorzy zostają upoważnieni do podejmowania nowych decyzji (często we współpracy z Sanepidem), które mają zapewnić możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie swoich placówek. Dlatego by nie dochodziło do nieporozumień proszę koniecznie zapoznać się z zebranymi dla Państwa informacjami:

www.mikolow.eu/koronawirus-szkoly-przedszkola-zlobek/

www.mikolow.eu/koronawirus/

Proszę np. zwrócić uwagę na fakt, że do udziału w zajęciach i do kontaktów z innymi dziećmi nie będą dopuszczane dzieci przejawiające objawy jakiejkolwiek infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy dziecko z takimi objawami czy gorączką zostanie przyprowadzone przez rodzica nie zostanie przyjęte lub jeżeli przyjdzie samo zostanie poddane izolacji a rodzic poproszony o odebranie chorego dziecka.

Proszę także zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania jak największej izolacji, unikania kontaktów i skracania czasu przebywania w szkole, dlatego np. do świetlicy będą przyjmowane dzieci w ostateczności przy rzeczywistym braku opieki.

Proszę pamiętać, że te działania oparte o wytyczne i zalecenia odpowiednich ministerstw, służb czy dyrekcji są stosowane dla bezpieczeństwa dzieci i dlatego będą rygorystycznie przestrzegane.

3 – Dyrektorzy ponosząc tak wysoką odpowiedzialność decydują także o wszystkim co się dzieje na terenie szkoły, w tym udostępnianiu pomieszczeń, sal sportowych, obiektów, obecności innych osób, itp., uczestnictwie dzieci w zajęciach poza szkołami np. na innych obiektach, basenie, itp.

 

Ja jako burmistrz jestem z wszystkimi Dyrektorami w stałym kontakcie, koordynuję współpracę wszystkich placówek i pomagam Dyrektorom w ich trudnych nowych zadaniach związanych z dużą odpowiedzialnością.

Z uszanowaniem
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa