Przedszkole posiada sprawdzony "Przedszkolny zestaw programów":

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy dopuszczone do użytku w przedszkolu.

Przygotowujemy programy edukacyjno – terapeutyczne – opracowane dla każdego dziecka z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu i kształceniu specjalnym tzw. IPET-ty. Dla dzieci zdolnych i z trudnościami oraz deficytami rozwojowymi, organizowana jest także pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17.XI.2010 r.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

Przykłady rozwiązań programowych lub działań edukacyjnych wprowadzonych w przedszkolu:

 • Program „ Żywienie na wagę złota” – promocję zdrowych nawyków żywieniowych
 • Edukacja żywieniowa (poprawa jakości odżywiania dzieci) i promowanie aktywności fizycznej- profilaktyka zdrowia.
 • Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze Wokół Nas” – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców;
 • Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”– program profilaktyki higieny jamy ustnej;
 • Program Edukacji Zdrowotnej „Mamo, Tato wolę wodę”– jego celem jest podkreślenie znaczenia wody w codziennej diecie;
 • Program edukacji teatralnej ”Teatr w przedszkolu” -dewizą pracy w moim przedszkolu jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę;
 • Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci -w związku z obserwowanym wzrostem liczby dzieci z problemami logopedycznymi podjęliśmy decyzję stworzenia dla naszej placówki programu profilaktyki logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna to szeroko zakrojony system działań zapobiegających nieprawidłowościom mowy w toku komunikacji językowej.;
 
 • Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury” – organizowany przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli. wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
 • Program „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Program „Bezpieczny przedszkolak-Hektor”– mówienie o bezpieczeństwie poprzez zabawę;
 • Program „Dodaj język polski do ulubionych” – wychwytywaniu i eliminowaniu wad wymowy oraz dbałości o poprawność językową
 • Program profilaktyczny „Stopa bez wad” – profilaktyczne badania wad nabytych kończyn dolnych;