Rekrutacja 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIKOŁOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 JEST ELEKTRONICZNA

od 03.02.2022 do 18.02.2022

 

Każda osoba chcąca zapisać dziecko do przedszkola, musi wejść na stronę https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

Procedura rejestracji:

  1. Założyć konto osobiste na stronie https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/
  2. Po otrzymaniu na adres e-mail hasła zalogować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  3. Zatwierdzić wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  4. Istnieje możliwość wyboru trzech przedszkoli.
  5. Wypełniony i zatwierdzony formularz należy wydrukować. Podpisany formularz przez obojga rodziców złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
  6. Jeżeli we wnioskach zaznaczono kryteria dotyczące wielodzietności, osób samotnie wychowujących dziecko, dzieci objętych pieczą zastępczą lub o niepełnosprawności – to wraz z formularzem dostarczamy do przedszkola odpowiednie dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Do dokumentów należy dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
  7. Na podstawie uzyskanych punktów ze zgłoszenia, system utworzy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.