INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Konto Rady Rodziców : 29 8436 0003 0000 0026 1541 0001

Konto budżetowe na które prosimy wpłacać opłaty za godziny i żywienie : 03 8436 0003 0000 0000 7474 0006 

Wyżywienie – stawka dzienna:

  • za 3 posiłki – 13,00 zł.
  • śniadania – pierwsze i drugie (owoce i soki) – 3,00 zł,
  • obiady – 8,00 zł,
  • podwieczorki – 2,00 zł,
  • za 2 posiłki:
  • obiad ze śniadaniem – 11,00 zł.
  • obiad z podwieczorkiem -10,00 zł.

5 godzin – pobyt bezpłatny od 8.00 -13.00
Następnie: pozostałe godziny po 1,30 zł
Odpłatność za przedszkole wpłacana jest do 15-tego każdego miesiąca
Za zwłokę w opłatach będą naliczane odsetki.