Opis działalności

Realizujemy programy autorskie: 

 1.  ,,Bezpieczny świat dziecka”– program autorstwa mgr Barbary Rozmus (P-2)pozwala realizować przez nauczycielki treści z zakresu bezpieczeństwa zabawy, znajomości przepisów ruchu drogowego, unikania zagrożeń zarówno w kontekście ekologii i środowiska jak i bezpiecznego dzieciństwa. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest dla placówki priorytetem w działalności nauczycieli. Wraz z rozwojem dziecka i jego usamodzielnieniem, musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – zdolnością do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 2. Współpracujemy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym(wszystkie działania podejmujemy w trosce o tworzenie bardzo dobrego klimatu, ponieważ to on wpływa na uznanie przedszkola przez dzieci, rodziców i środowisko):
 3. Program „ Żywienie na wagę złota” – promocję zdrowych nawyków żywieniowych
 4. Edukacja żywieniowa (poprawa jakości odżywiania dzieci) i promowanie aktywności fizycznej- profilaktyka zdrowia.
 5. Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze Wokół Nas” – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców;
 6. Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”– program profilaktyki higieny jamy ustnej;
 7. Program Edukacji Zdrowotnej „Mamo, Tato wolę wodę”– jego celem jest podkreślenie znaczenia wody w codziennej diecie;
 8. Program edukacji teatralnej ”Teatr w przedszkolu” -dewizą pracy w moim przedszkolu jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę;
 9. Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci -w związku z obserwowanym wzrostem liczby dzieci z problemami logopedycznymi podjęliśmy decyzję stworzenia dla naszej placówki programu profilaktyki logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna to szeroko zakrojony system działań zapobiegających nieprawidłowościom mowy w toku komunikacji językowej.;
 10. Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury” – organizowany przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli. wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
 11. Program „Cała Polska czyta dzieciom”
 12. Program „Dodaj język polski do ulubionych” – wychwytywaniu i eliminowaniu wad wymowy oraz dbałości o poprawność językową
 13. Program profilaktyczny „Stopa bez wad” – profilaktyczne badania wad nabytych kończyn dolnych 
 1.    a) współpraca z rodzicami:
 • – zebrania grupowe i indywidualne;
 • ,,Pasowanie na przedszkolaka”- uroczystość mająca na celu udział w tworzeniu tradycji placówki;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • ,, Dzień rodziny”
 • włączanie rodziców w akcje charytatywne;
 • angażowanie rodziców do sponsorowania pomocy dydaktycznych dla przedszkola ;
 1.    b) współpraca ze środowiskiem lokalnym
 1. Nasze przedszkole bierze udział akcji społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Celem tej akcji jest:
 • głośne czytanie bajek przez rodziców, obsługę przedszkola i nauczycielki;
 • stwarzanie nawyku codziennego czytania dzieciom;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków;
 • kształtowanie samodzielnego myślenia i wyobraźni dzieci.
 1. Organizujemy wg  kalendarza- uroczystości:
 2.   a)  przedszkolne: ,,Pasowanie na Przedszkolaka”, ,,Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej”, ,,Dzień Górnika”, ,,Mikołajki”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Bal  Karnawałowy ”
 3.   b)  kulturalne: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, lekarz itp.)
 4. Prowadzimy zajęcia dodatkowe w przedszkolu:
 • religia
 • język angielski
 • zajęcia rewalidacyjne
 • logopeda;
 • terapia SI (TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)
 1. Organizujemy wycieczki
 2. Modernizujemy bazę przedszkola poprzez:
 • zakup pomocy dydaktycznych
 1. Przeprowadzamy na terenie naszej placówki akcje charytatywne
 2. Uczestniczymy w konkursach plastycznych
 3.  Realizujemy treści edukacyjne innowacyjnymi metodami nauczania i wychowania:
 • edukacja matematyczna E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Pedagogika Zabawy- KLANZA
 • Ruch Rozwijający W. Sherborn