Rekrutacja wakacje

SZANOWNI RODZICE

Zapisy na dyżur sierpniowy do Przedszkola nr 1

zgodnie z pkt. I.4, „Procedury rekrutacji dzieci do przedszkola w okresie wakacyjnym roku szkolnego 2023/2024”

Lipiec i sierpień to czas zasłużonego wypoczynku dla dzieci  po całym roku szkolnym, dlatego prosimy Rodziców o bardzo przemyślane decyzje dotyczące posłania dziecka na dyżur wakacyjny.  Przedszkole to instytucja i nie zastąpi czasu spędzonego z rodziną.

Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do ilości nauczycieli oraz pracowników obsługi świadczących pracę w sierpniu, gdyż i oni muszą wybrać przysługujące urlopy. Dlatego będziemy dysponować ograniczoną liczbą miejsc. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Informację dotyczącą opieki w SIERPNIU  należy pobrać i złożyć u wychowawcy grupy wypełniając deklarację obecności dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym.

Ze względów organizacyjnych proszę zapisywać dziecko w systemie tygodniowym, brak jest możliwości zapisania dziecka na pojedyncze wybrane dni tygodnia.


Zapisy na dyżur lipcowy do innego przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, upoważnienie do odbioru dziecka oraz potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola dostępny jest na stronie internetowej wybranego przez państwa przedszkola i dyżurującego w miesiącu lipcu. Załączniki należy pobrać ze strony internetowej placówki, pełniącej dyżur w tym miesiącu  – wykaz placówek załącznik                     nr 1 i dostarczyć do placówki przez państwa wybranej.

Zgodnie z w/w procedurą rekrutacji w okresie wakacyjnym  zapisów zarówno na lipiec jak i sierpień dokonujemy
w terminie od 13 maja do 24 maja 2024 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WAKACJE

Zgłaszanie na dyżur do placówki macierzystej (za pośrednictwem deklaracji) oraz składanie wniosku o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola w okresie wakacyjnym  :

13 maja- 24 maja 2024 r.   

(do godz.14:30 wnioski)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                                 i niezakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w przedszkolu)

4 czerwca 2024 r.

godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli w przedszkolu)

5 czerwca – 10 czerwca 2024 r.

do godz. 14:30

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 czerwca 2024 r.

godz. 10:00