Oświadczenie i deklaracja dla rodzica

Szanowni Państwo,

 

W pliku poniżej znajdziecie Państwo tabelę wakacyjną. Bardzo prosimy o jej wypełnienie, ułatwi nam to w ułożeniu grup. 

 

Bardzo dziękujemy

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Mikołowie, podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy  i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Ci rodzice, którzy oboje pracują i muszą przyprowadzić dziecko od 25.05.2020r. proszę o zapoznanie się z wytycznymi GIS i MEN, z procedurami. Trzeba będzie także wypełnić dodatkowo Wniosek  o wznowienie opieki i Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w naszym regionie- zwracam się do państwa z gorącą prośbą, aby osoby, które mogą zapewnić dzieciom opiekę pozostawiły je w domu.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz  wytyczne przeciwepidemiczne GIS
w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię
i możliwości kadrowe –  przedszkole dysponuje maksymalnie 60 miejscami dla dzieci.

Z dniem 25 maja 2020r. obowiązuje nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Jedna grupa dzieci licząca do 12 osób, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przydzielonych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu.

Zainteresowani rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy
z opieką w domu
, są zobowiązani do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora dotyczącym wprowadzenia następujących procedur:

– Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni     w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie;

– Procedura dotycząca przekazania i odbierania dzieci w Przedszkolu
Nr 1 w Mikołowie;

– Procedura dotycząca zasad higieny na placach zabaw w Przedszkolu nr 1
w Mikołowie;

– Procedura dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 1 Mikołowie;

– Procedura dotycząca zasad postępowania z zakażonym pracownikiem

w Przedszkolu nr 1 Mikołowie;

– Procedura żywienia w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie;

oraz  z Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wniosek i klauzulę można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Dokumenty”, dostarczyć do przedszkola – czynne w godz, od 800-1300 lub  wrzucić do skrzynki pocztowej na wejściu do przedszkola. Rodziców, którzy  deklarują  konieczność opieki i  zgłaszają  dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym  warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o   wypełnienie wniosku i klauzuli do dnia 20.05.2020r.

Beata Biskupiak

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Mikołowie

Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami 

 

Przedszkole posiada sprawdzony "Przedszkolny zestaw programów":

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy dopuszczone do użytku w przedszkolu.

Przygotowujemy programy edukacyjno – terapeutyczne – opracowane dla każdego dziecka z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu i kształceniu specjalnym tzw. IPET-ty. Dla dzieci zdolnych i z trudnościami oraz deficytami rozwojowymi, organizowana jest także pomoc psychologiczno – pedagogiczna – zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17.XI.2010 r.

Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.

Przykłady rozwiązań programowych lub działań edukacyjnych wprowadzonych w przedszkolu:

 • Program „ Żywienie na wagę złota” – promocję zdrowych nawyków żywieniowych
 • Edukacja żywieniowa (poprawa jakości odżywiania dzieci) i promowanie aktywności fizycznej- profilaktyka zdrowia.
 • Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze Wokół Nas” – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców;
 • Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”– program profilaktyki higieny jamy ustnej;
 • Program Edukacji Zdrowotnej „Mamo, Tato wolę wodę”– jego celem jest podkreślenie znaczenia wody w codziennej diecie;
 • Program edukacji teatralnej ”Teatr w przedszkolu” -dewizą pracy w moim przedszkolu jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę;
 • Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci -w związku z obserwowanym wzrostem liczby dzieci z problemami logopedycznymi podjęliśmy decyzję stworzenia dla naszej placówki programu profilaktyki logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna to szeroko zakrojony system działań zapobiegających nieprawidłowościom mowy w toku komunikacji językowej.;
 • Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury” – organizowany przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli. wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.
 • Program „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Program „Bezpieczny przedszkolak-Hektor”– mówienie o bezpieczeństwie poprzez zabawę;
 • Program „Dodaj język polski do ulubionych” – wychwytywaniu i eliminowaniu wad wymowy oraz dbałości o poprawność językową
 • Program profilaktyczny „Stopa bez wad” – profilaktyczne badania wad nabytych kończyn dolnych;
 • Program ekologiczny „MOGĘ! zatrzymać smog. Przedszkolaku złap oddech” – organizowany przez Sejmik Województwa Śląskiego
 •  Program zdrowotny ” Klub zdrowego przedszkolaka – organizowany przez Wojewódzką Stację Sanepidowską
 • Program autorski ” Jem zdrowo- żyję sportowo „ – organizowany przez nauczycieli przedszkola
 • Program autorski ” Mali ekolodzy” – organizowany przez nauczycieli przedszkola